CNV

Centrum för narkotikavetenskap

Centrum för narkotikavetenskap

CNV tar som kollektiv inte ställning för eller emot narkotika. Gruppen är officiellt varken liberal eller repressiv, och är inte bunden till någon politisk inriktning eller något politiskt parti.

Det övergripande målet med denna grupp är diskussion om narkotika och dess användning utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Välkommen!

Notera att inget material publiceras direkt på den här sidan. All dialog sker på Facebook och Twitter, och de senaste inläggen samlas automatiskt här. Länkarna till CNVs sociala plattformar finns i menyn ovan, samt i denna lista: