Facebook-grupp

4 dagar sedan

Olivoch Död

Jag vet inte om detta är ok att posta, admin får gärna ta bort i så fall. Men senaste dagarna har det ju skrivits mycket om kontraktet man skriver på vid läkemedelsbehandling av ADHD. I Örebros psykiatri hade de förutom de vanliga punkterna om drogtest och avbruten behandling vid positivt prov också regler kring nykterhet gällande alkohol. De har nu efter skriverier fått backa och ta bort kontraktet. Jag har varit i kontakt med en journalist som är intresserad av att veta hur kontrakt på andra kliniker ser ut. Så om ni har någon information, helst foto eller kopia av kontrakt, så får ni jättegärna skriva här eller skicka pm!

Jag vet att Brukarföreningen tidigare hade en utmärkt hemsida med flera behandlingskontrakt samlade, men den sidan är ju tyvärr nere nu..
... Visa merVisa mindre

Kommentera på Facebook

Tobijas Olsson-Elg

Kontakta oss Stockholms Brukarförening 08-311490 vi har flertalet kvar

Skånes Bf har också samtliga kvar. Plus något enstaka privat som skrevs mellan pat/kontakt.

10 timmar sedan

Andreas Larsson

Någon som vet hur det kommer att se ut med trafikkontroller internationellt sett gällande cannabis och bilkörning i exempelvis Kanada och Sverige i framtiden? Finns det framforskat fastslaget evidens ännu på när man har en nedsatt körförmåga vid intag av cannabis? Och finns det mätinstrument för detta? Hur ser detta ut i nuläget? Och hur kan det tänkas se ut i framtiden? ... Visa merVisa mindre

Kommentera på Facebook

Jag tror man använder samma mätinstrument för att testa "nedsatt körförmåga". Men i vissa länder, även i Europa, så har man detta i kombination med "per se"-lagstiftning, som gör att man tillåter en viss mängd i blodet utan att det räknas som rattfylla, så som det är med alkohol i utandningsluften. Tycker det är mer rättvist, också med hänsyn till att cannabis finns kvar i blodet längre efter intag.

Och ännu klurigare blir frågan när halten av CBD i blodet ingår med halten av THC ?

För att dömas för (drog)rattfylleri när det gäller cannabis så krävs blodprov som visar förekomst av THC. Urinprov räcker inte, inte heller förekomst av enbart metaboliter.

Så har dom gjort i Danmark ännsålänge

Finns en "mouth swab" de kör med i vissa stater i USA.

Tackar för alla svaren! Återstår att se om framtida forskning kan visa nedsatt körförmåga eller ej.

+ Visa tidigare kommentarer

3 dagar sedan

Magnus Andersson

Om Narkotikadödligheten.

Med utgångspunkt från mina 24 arbetsår i Malmös sprutbytesprogram och mina 13 år inom Malmös socialtjänst
har jag lyssnat på gårdagens riksdagsmöte på facebook,
om att stoppa narkotikadödligheten.

(Jag kommer också längre ner att länka till Anders Hjerns m.fl.
forskningsrapport 4 ”Barn som anhöriga” )

I riksdagsdebatten saknades någon representant från fältet
( t.ex. någon teoretiskt skolad socialarbetare, sjukvårdspersonal eller polis med mångårig praktisk erfarenhet) samt någon f.d. brukare med flerårig drogfrihet.
Deras kunskap behövs också, om man skall kunna nå problemets kärna.

Låt gärna socialstyrelsen göra en utvärdering av kriminaliseringens effekter,
som föreslogs, men personligen tror jag den har liten betydelse för de höga
och tragiska dödstalen, som var debattens huvudfråga.
Kriminaliseringen av narkotikabruk (polisens tvingande urinprov av misstänkta, som ger böter om de är positiva) slår troligen mest mot unga rekreationsbrukare (feströkare m.m.), som hamnar i polisregister och kan få problem i sitt framtida arbetssökande.

Angående dagens stigmatisering av personer i missbruk,
så minns jag väl att det fanns en stor stigmatisering av personer i narkotikamissbruk, även före att kriminaliseringen infördes 1988.
Polisen tog ofta misstänkta på stan, visiterade dem i fickor, mun,i kalsonger och ändtarm, för att upptäcka om de gömt narkotika där.
Polisen gjorde även då nedslag i deras bostäder vid misstanke om droginnehav och stöldgods.

Ett tungt drogmissbruk med tunga droger kräver nästan
alltid, att du sysslar med kriminalitet, (lägenhets- eller bilinbrott, snatterier, stölder, rån, bedrägerier eller drogförsäljning m.m.) för att finansiera ett kostsamt drogmissbruk.
Ett undantag är prostitution, som ju räknas som icke-kriminell inkomst.

På 1970-80 talen, innan kriminaliseringen, fanns det också
en ganska svår diskussion kring hur mycket narkotika du kunde ha i fickan, för att det skulle räknas som en ranson för eget bruk.
( gatu- och parkförsäljarna gick därför omkring med små kvantiteter på sig).

Tyvärr har den utbyggda LARO-behandlingen inte kunnat minska de ökande dödstalen i Sverige, däremot har den gett många ett betydligt bättre liv och överlevnad.

Jag tror att den kraftiga minskningen av den medicinfria långsiktiga barn- och vuxenvården och den ökade tillgången på gatunivå av olika
slags opioider, kraftfulla bensodiazepiner ( xanor m.m. ), fentanylplåster (läckage från sjukvården) och nätdroger som t.ex. fentanylspray m.m. har stor betydelse för dödstalen.

Det finns kritik mot att polisen ofta följer med, när ambulans kallas till heroinöverdoser. (Skapar rädsla för att ringa efter ambulans vid överdoser )
Ambulansförare berättade förr, att de ibland begärde polisskydd vid överdoser, när de åkte till vissa stadsområden eller adresser, där de tidigare haft problem.
Med hänsyn till de ökade attackerna mot blåljuspersonal
antar jag att ambulansen oftare begär polisskydd idag (arbetarskydd)

En bred naloxonutdelning (”motgift” vid opioidöverdoser) tillsammans med utbildning i hur det skall användas behöver komma igång.
Effekten kommer dock att begränsas av olika orsaker, som att många dör i ensamhet och att naloxonsprutan inte alltid finns inom räckhåll, för personer på platsen (t.ex. i en trappuppgång, offentlig toalett, parkbänk, härbärge eller i någon annans bostad).

Det krävs även att det utvecklas betydande tidiga familjeinsatser, behandlande och praktiska, för att stödja familjer och barn i tidig ålder, där föräldern är i missbruk,är kriminell eller har andra problem.

Ta gärna del av Anders Hjern m.fl. forskningsrapport 4
”Barn som anhöriga”
www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Rapporter_kunskaps%C3%B6versikter/BSA_Chess-4_webbNy.pdf

Många andra insatser och förhållningssätt kommer också
att behöva utvecklas i samarbete mellan vårdens praktiker, brukare, anhöriga och forskare.

Sammanfattningsvis tycker jag att riksdagsdebatten inte gav så många
konkreta svar på huvudfrågan. ”Hur stoppa narkotikadödligheten”.

Debattförslagen i riksdagshuset, som bättre uppväxtförhållanden,bättre skola, bättre vård, bättre tull och en positiv människosyn har vi ju alltid slagits för, även på 1960-70-80-talen.
... Visa merVisa mindre

Om Narkotikadödligheten.
Med utgångspunkt från mina 24 arbetsår i Malmös sprutbytesprogram och mina 13 år inom Malmös socialtjänst 
har jag lyssnat på gårdagens riksdagsmöte på facebook, 
om att stoppa narkotikadödligheten.
(Jag kommer också  längre ner att länka till Anders Hjerns m.fl. 
forskningsrapport 4 ”Barn som anhöriga” )
I riksdagsdebatten saknades någon representant från fältet  
( t.ex. någon teoretiskt skolad socialarbetare, sjukvårdspersonal eller polis med mångårig praktisk erfarenhet) samt någon f.d. brukare med flerårig drogfrihet. 
Deras kunskap behövs också, om man skall kunna nå problemets kärna.
Låt gärna socialstyrelsen göra en utvärdering av kriminaliseringens effekter, 
som föreslogs, men personligen tror jag den har liten betydelse för de höga 
och tragiska dödstalen, som var debattens huvudfråga. 
Kriminaliseringen av narkotikabruk (polisens tvingande urinprov av misstänkta, som ger böter om de är positiva) slår troligen mest mot unga rekreationsbrukare (feströkare m.m.), som hamnar i polisregister och kan få problem i sitt framtida arbetssökande.
Angående dagens stigmatisering av personer i missbruk, 
så minns jag väl att det fanns en stor stigmatisering av personer i narkotikamissbruk, även före att kriminaliseringen infördes 1988. 
Polisen tog ofta misstänkta på stan, visiterade dem i fickor, mun,i kalsonger och ändtarm, för att upptäcka om de gömt narkotika där. 
Polisen gjorde även då nedslag i deras bostäder vid misstanke om droginnehav och stöldgods.
Ett tungt drogmissbruk med tunga droger kräver nästan 
alltid, att du sysslar med kriminalitet, (lägenhets- eller bilinbrott, snatterier, stölder, rån, bedrägerier eller drogförsäljning m.m.) för att finansiera ett kostsamt drogmissbruk.
Ett undantag är prostitution, som ju räknas som icke-kriminell inkomst.
På 1970-80 talen, innan kriminaliseringen, fanns det också 
en ganska svår diskussion kring hur mycket narkotika du kunde ha i fickan, för att det skulle räknas som en ranson för eget bruk. 
( gatu- och parkförsäljarna gick därför omkring med små kvantiteter på sig).
Tyvärr har den utbyggda LARO-behandlingen inte kunnat minska de ökande dödstalen i Sverige, däremot har den gett många ett betydligt bättre liv och överlevnad.
Jag tror att den kraftiga minskningen av den medicinfria långsiktiga barn- och vuxenvården och den ökade tillgången på gatunivå av olika 
slags opioider, kraftfulla bensodiazepiner ( xanor m.m. ), fentanylplåster (läckage från sjukvården) och nätdroger som t.ex. fentanylspray m.m. har stor betydelse för dödstalen.
Det finns kritik mot att polisen ofta följer med, när ambulans kallas till heroinöverdoser. (Skapar rädsla för att ringa efter ambulans vid överdoser ) 
Ambulansförare berättade förr, att de ibland begärde polisskydd vid överdoser, när de åkte till vissa stadsområden eller adresser, där de tidigare haft problem. 
Med hänsyn till de ökade attackerna mot blåljuspersonal
antar jag att ambulansen oftare begär polisskydd idag (arbetarskydd)
En bred naloxonutdelning (”motgift” vid opioidöverdoser) tillsammans med utbildning i hur det skall användas behöver komma igång. 
Effekten kommer dock att begränsas av olika orsaker, som att många dör i ensamhet och att naloxonsprutan inte alltid finns inom räckhåll, för personer på platsen (t.ex. i en trappuppgång, offentlig toalett, parkbänk, härbärge eller i någon annans bostad).
Det krävs även att det utvecklas betydande tidiga familjeinsatser, behandlande och praktiska, för att stödja familjer och barn i tidig ålder, där föräldern är i missbruk,är kriminell eller har andra problem.
Ta gärna del av Anders Hjern m.fl. forskningsrapport 4 
”Barn som anhöriga”
http://www.anhoriga.se/Global/BSA/Dokument/Rapporter_kunskaps%C3%B6versikter/BSA_Chess-4_webbNy.pdf
Många andra insatser och förhållningssätt kommer också 
att behöva utvecklas i samarbete mellan vårdens praktiker, brukare, anhöriga och forskare.
Sammanfattningsvis tycker jag att riksdagsdebatten inte gav så många 
konkreta svar på huvudfrågan. ”Hur stoppa narkotikadödligheten”.
Debattförslagen i riksdagshuset, som bättre uppväxtförhållanden,bättre skola, bättre vård, bättre tull och en positiv människosyn har vi ju alltid slagits för, även på 1960-70-80-talen.

Kommentera på Facebook

Vad har du själv för konkreta förslag, Magnus?

Människor med beroendeproblematik måste få uppbära samma rättigheter som alla andra och därför måste en avkriminalisering till snarast möjligt.

Det är oförståeligt att Socialstyrelsen aldrig gjort en studie och uppföljning av de tusentals personer i Sverige som haft risk-och missbruk samt beroende av alkohol och de andra drogerna och som funnit sin väg från det. Att ha en så stor grupp människor som kan berätta och ge en bild av de gemensamma nämnare som de har både före, under och efter. Eftersom dessa personer lurat en dödlig utgång kan jag lova att de flesta, inklusive jag själv, skulle mer än gärna dela med oss om hur denna sjukdomsbild ser ut. Det finns starka gemensamma drag. Det finns alla möjligheter att göra fungerande insatser för dessa ungdomar, vilket de flesta som utvecklar beroende gör i mycket ung ålder.

Jag tänker främst på nyktra personer som har 10 år och plus. Det var först när jag hade 5 - 6 år som jag började få något så när båda fötterna i, om än gungig, balans.

Björn Johnson: En omfattande frågeställning som diskuterats sedan injektionsnålen uppfanns på 1850 talet (och även tidigare) Ingen har nog något riktigt kraft- och verkningsfullt snabbt realistiskt svar. Att begränsa utbud och efterfrågan av opioider/opiater är naturligtvis ett snabbt svar. Funderar för övrigt på hur tillförlitlig statistiken över narkotikarelaterade dödsfall är i olika länder. Om en person kör ihjäl sig i en bilolycka i t.ex Kalmar och myndigheterna råkar upptäcka att personen har t.ex. cannabis i blodet, så räknas det, åtminstone i Sverige, som ett narkotikarelaterat dödsfall, om jag är rätt underrättad Hur ofta upptäcks detta och hur ser det ut i andra länder ? För ca 10 år sedan hade jag en del kontakt med Rättsläkaren Peter Krantz vid rättsmedicin i Lund och det var riktigt intressant att lyssna på honom om rättsobduktioner, analyser och överdosstatistik. Som lite kuriosa bifogar jag en bild av en harmreduktion insats på 1800 talet vid opiumöverdos. Som du ser rekommenderades ”starkt kräkmedel, magpumpning, kallt vatten i ansiktet, rörelse, konstgjord andning och elektrisk stöt” som antidot på Laudanum flaskor (opiedroppar) för ca. 150 år sedan vid överdos.

Det finns tre olika dataserier över narkotikarelaterade dödsfall. Ett sånt fall som du nämner skulle räknas in i Anna Fugelstads databas Toxreg, som enbart ser till förekomst av narkotika utan hänsyn till dödsorsak. Det skulle räknas in i DOR om rättsläkaren bedömde att narkotikan hade haft betydelse för dödsfallet (som bidragande dödsorsak). Däremot skulle det inte räknas in i EMCDDA-serien, den statistik som man jämför internationellt, för där ingår i princip bara akuta narkotikarelaterade dödsfall (framför allt överdoser). Det finns trots detta stora svårigheter med jämförelser, jag tror att vi forskare är så gott som överens om att det går att jämföra inom ett land över tid, men knappast mellan länder med någon större precision.

Det varierar säkert mellan olika länder hur man tar hand om avlidna personer, vilka prover och tester som tas före begravning. Sannolikt är skillnaden stor mellan protestantiska och katolska länder. Varierar säkert en hel del inom fältverksamheter även i Sverige Med tanke på att även forskningen ifrågasätter jämförande EU-överdossiffror, så blev förvånad att Björn Fries och Christina Gynnå Oguz i en stor debattartikel i Svd nyligen använde jämförande europeisk dödsstatistik som ett av sina huvudargument mot kriminaliseringen. Åtminstone uppfattade jag det så, även om artikeln utmynnade i ett krav på en narkotikakommission Jag tror, att det i huvudsak finns många andra långsiktiga mänskliga, själsliga, narkotikakulturella och samhälleliga faktorer, än kriminaliseringens tvingande urinprov och böter, som leder fram till den slutliga dödliga överdosen. Även efter en avkriminalisering kommer stressen och jakten att fortsätta för personer i aktivt narkotikamissbruk, I sitt sökande efter olagliga droger kommer polis och tull fortsätta att göra yttre kroppsbesiktningar i mun, kalsonger och trosor på folk, (men inte i urinen). Vid starkare misstanke kommer nog fler än idag, att skickas till anal- och vaginalinspektion. Även strupgreppen bakifrån (för att den misstänkte gatuförsäljaren och brukaren inte skall hinna svälja sitt ev .drogpaket,) kommer sannolikt att fortsätta. m.m. På många ställen arbetar man redan idag, för att beroendevården skall upplevas mer välkomnande bl.a. på Solstenen i Lund, Helsingborg och Ängelholm. Det handlar ju så mycket om välkomnande, bemötande, närvaro, omtanke och olika erbjudanden m.m Jag upplever inte att Solstenens sätt att arbeta påverkas av kriminaliseringen. Men kriminaliseringen kan ha andra effekter, så låt gärna socialstyrelsen utföra en större utvärdering av den.

+ Visa tidigare kommentarer