Twitter-flöde

"– Vi landade i bedömningen att läkemedlet kan rädda liv om det blir ännu mer tillgängligt än det är idag, säger Socialstyrelsen generaldirektör Olivia Wigzell"

Hur kan vi prata om narkotika? Snackar svensk narkotikapolitik, missbruk och samtalsklimat med Erik Leijonmarck från Ecad.#hurkanvi #samtaletfortsätter

@Narkpol Snälla ni, Ricaurte et al. står bakom de stösta forskningsskandalerna om neurotoxicitet och MDMA. Inte nog med att andra inte lyckats reproducera resultaten, de är dessutom fabricerade. Se:

"– Vi har sett att de ungdomar som berusningsdricker eller tar narkotika inte löper en stor risk att övergå till typiska ungdomsbrott som stöld och skadegörelse, säger Russell Turner, doktorand i socialt arbete och en av studiens författare."

"Det går att nå tungt heroinberoende missbrukare via sprututbytesprogram och få in dem i behandling. Det visar en avhandling som i fredags lades fram vid Lunds universitet."

"Kan man bota posttraumatiskt stressyndrom och andra psykiska sjukdomar med drogen MDMA? Ja, tror flera forskare som menar att substansen, oftare känd under namnet ecstasy, snart kommer att ha en naturlig plats inom psykiatrin – till exempel för att...

Professor Fred Nyberg kritisk till cannabislegalisering #drogfokus2018

Professor Fred Nyberg kritisk till cannabislegalisering #drogfokus2018
Ladda mer...